Bij een op de vijf serviceabonnementen in de financiële dienstverlening ontbreken diensten, die de klant logischerwijs wel mag verwachten bij de nazorg en het beheer van zijn financiële producten. 

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het betreft diensten die ''evident nuttig'' zijn. Bij een hypotheek gaat het bijvoorbeeld om begeleiding bij het aflopen van de rentevaste periode.

De toezichthouder heeft onderzoek gedaan naar ruim 200 serviceabonnementen van 80 financiële dienstverleners. 

Daaruit kwam ook naar voren dat bij de helft van de abonnementen sprake is van onduidelijke of niet begrijpelijke informatieverstrekking. En bij een vijfde van de onderzochte gevallen betaalden klanten zowel via provisie als via een abonnement. Hier bestaat een groot risico dat klanten dubbel betalen voor bepaalde dienstverlening

De AFM verwacht dat iedere financiële dienstverlener die met serviceabonnementen werkt of wil gaan werken aan de slag gaat met de aanbevelingen. Partijen waar de AFM wat op aan te merken heeft, worden aangesproken op hun tekortkomingen.