Extra zware en lange vrachtwagens mogen voorlopig niet vrij door Europa rijden. De 28 landen van de Europese Unie besloten donderdag in Luxemburg om grensoverschrijdend transport met deze supertrucks niet toe te staan.

In april wees het Europees Parlement dit ook al van de hand. Nederland is teleurgesteld over de beslissing.

Er zijn nog te veel bezwaren en onduidelijkheden over deze megatrucks, bijvoorbeeld op het gebied van risico's voor het milieu en de infrastructuur, vinden de meeste EU-landen.

Nederland deelt die analyse niet. Bezwaren dat de trucks transport wegnemen bij het vervoer over het spoor of via het water, wijst Nederland ook van de hand. De ervaring met deze zogenoemde ecocombi's is positief in Nederland.

Volgens de Europese Commissie is het onder de huidige EU-regels echter niet verboden dat deze vrachtwagens over Europese wegen rijden, mits de lidstaten dit onderling hebben geregeld.

Met deze verklaring is Nederland blij omdat het de deur opent om bijvoorbeeld in Benelux-verband afspraken te maken over grensoverschrijdend vervoer met deze trucks. Overleg loopt er al met Vlaanderen, waar in de zomer een proef begint.