Leden van een kartel kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die andere bedrijven door de prijsafspraken hebben geleden, ook als die zakendeden met bedrijven die niet direct betrokken waren bij het kartel. 

Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg donderdag.

De uitspraak ging over een liftkartel, waarvoor Kone, Otis, Schindler en ThyssenKrupp in 2007 samen een boete gekregen van 992 miljoen euro.

Een dochter van de Oostenrijkse spoorwegen legde daarop een claim neer van ruim 1,8 miljoen euro bij de bedrijven. Het bedrijf meende schade te hebben geleden, omdat door het kartel liften van een andere leverancier duurder waren uitgevallen.

Het hof geeft het spoorbedrijf hier nu gelijk in. Juist om kartelboetes nog effectiever te laten zijn, moet een schadevergoeding mogelijk zijn meent het hof. "Iedereen kan een claim neerleggen voor geleden schade als er een oorzakelijk verband is tussen die schade en het betreffende kartel", schrijft het hof.