De investeringen in energie moeten de komende jaren flink omhoog. Dat stelde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dinsdag in een rapport.

Tot 2035 is een bedrag nodig van ruim 48 biljoen dollar (ruim 35.000 miljard euro) om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, zo heeft de organisatie becijferd.

Momenteel liggen de jaarlijkse investeringen in de energietoevoer op 1,6 biljoen dollar per jaar. Dat moet gaan oplopen richting de 2 biljoen dollar.

De investeringen om het energieverbruik terug te dringen, moeten worden opgevoerd van de huidige 130 miljard dollar per jaar naar meer dan 550 miljard dollar per jaar in 2035, aldus het IEA.

''De betrouwbaarheid en duurzaamheid van ons toekomstige energiesysteem zijn afhankelijk van onze investering'', zei IEA-directeur Maria van der Hoeven. Daarvoor is een geloofwaardig energiebeleid nodig en stabiele toegang tot financiering voor de lange termijn. Die komen er niet vanzelf, waarschuwde Van der Hoeven.

Investeringsdoel 

De jaarlijkse investeringen in nieuwe productie van brandstof en elektriciteit zijn sinds 2000 verdubbeld. De uitgaven aan de productie van energie uit hernieuwbare bronnen zijn zelfs verviervoudigd, mede dankzij overheidssubsidies. Toch vloeit het leeuwendeel van de investeringen nog steeds naar de productie en distributie van fossiele brandstoffen.

Het IEA tekent daarbij aan dat bij een investeringsdoel van 48 biljoen dollar, internationale klimaatdoelstellingen niet zullen worden gehaald. Om de temperatuurstijging op aarde zoals afgesproken te beperken tot 2 graden, zal 5 biljoen dollar extra moeten worden gestoken in vermindering van de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2).