De Nederlandse industrie lift mee op de golven van een herstellende Europese economie. Volgens berekeningen van het ING Economisch Bureau hebben bedrijven inmiddels hun productieniveau weer op hetzelfde niveau als voor de crisis.

De onderzoekers wijzen erop dat er na een zwak eerste kwartaal in 2013 continu een groeiende lijn waar te nemen is. “Met een sprong eind vorig jaar”, zo schrijven ze in hun rapport. Vooral het vierde kwartaal van 2013 vormde een inhaalslag voor de industrie.

Sinds 2014 zet de groei door, zij het lichtjes: sommige sectoren doen het beter dan andere. Per saldo produceerde de industrie in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 3% meer dan vorig jaar. "De voedingsindustrie stabiliseert dit jaar na een sterke groei in 2013, terwijl de chemie en maakindustrie juist groeien na een relatief zwak 2013”, dicteert het rapport. Met als toevoeging dat de winstgevendheid in de maakindustrie ‘aanmerkelijk positiever’ is dan in de chemie.

‘Nog niet overtuigend’
Ook al is er overall alleen een stijgende lijn waar te nemen, de onderzoekers wijzen erop dat 2014 vooralsnog geen sterk groeijaar is. ING stelt dat de productiegroei enigszins stagneert. “De economische omstandigheden in Nederland en de rest van Europa, samen goed voor circa 80% van de afzet, zijn licht verbeterd, maar overtuigen nog niet."

Binnenlandse vraag
Om de groei voor de langere termijn te verzekeren, is de Nederlandse industrie volgens ING gebaat bij een sterkere binnenlandse vraag. “Daarmee is een duurzaam hogere groei te realiseren. De laatste jaren wordt deze bijna alleen vanuit export gerealiseerd.”

Lees meer over ‘Internationaal ondernemen’