Veel banen in het middengebied zullen volgens oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Paul Schnabel niet terugkomen met het herstel van de economie.

Dat zegt Schnabel, tevens kroonlid lid van Sociaal-Economische Raad (SER), donderdag tegen BNR.

Volgens Schnabel is er naast de crisis ook een "structurele verandering aan de gang", waarbij er vooral banen in het middenkader verdwijnen.

Steeds meer taken kunnen zonder tussenkomst van personeel door mensen zelf uitgevoerd worden, zegt Schnabel. "Maar dat betekent wel dat al die honderden kantoren met loketmensen erachter allemaal verdwijnen. Het middenkader staat heel erg onder druk."

Er komen ook geen nieuwe banen voor in de plaats, stelt Schnabel. "De afgelopen jaren is het arbeidsaanbod met ongeveer 5 procent gedaald, terwijl het aantal mensen op de arbeidsmarkt is gestegen."

De arbeid in Nederland moet daarom goedkoper worden, denkt Schnabel. Een aantal maatregelen zijn daarvoor al genomen, zoals de lasten op het gebied van sociale zekerheid lager te maken.