In het vrachtverkeer gaan de boetes voor het sjoemelen met de tachograaf met ingang van zaterdag fors omhoog. 

Afgelopen jaar bleek uit controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport dat ongeveer 20 procent van de bestuurders rommelt met het instrument dat onder meer gegevens over rustpauzes registreert. 

Volgens de inspectie loopt door het geknoei zowel de gezondheid van de chauffeur als de verkeersveiligheid gevaar. Ook leidt fraude met de tachograaf tot oneerlijke concurrentie. Een transportbedrijf dat zich niet aan de regels houdt, kan meer omzet maken.

Werkgevers die hun personeel met de tachograaf laten knoeien, kunnen nu rekenen op een boete van 4.400 euro. Eerder was dat 1.300 of 2.200 euro. Voor de chauffeur is de boete verhoogd van 550 naar 1.500 euro.

De aanscherping moet er toe leiden dat transportbedrijven en chauffeurs zich beter aan de regels voor arbeids- en rusttijden houden.

Harde aanpak

De belangenbehartiger in het goederenvervoer Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO staan achter de verhoging van de boetes. ''Gezien de ernst van de feiten is een harde aanpak gewenst'', stellen ze.

Beide organisaties maken wel de kanttekening dat de 20 procent die recent tegen de lamp liep ''niet maatgevend is voor de gehele sector''. Het ging om controles gericht op ''risicogroepen en bedrijven die in het verleden al eens negatief bij de inspectie in beeld zijn geweest''.