De kredietverlening aan bedrijven en consumenten in de eurozone is in april met 1,8 procent op jaarbasis gedaald. 

Dat blijkt uit cijfers die de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag heeft gepubliceerd. In zowel februari als maart was sprake van een afname met 2,2 procent.

Bedrijven kregen 2,8 procent minder leningen, terwijl de kredietverlening aan huishoudens gelijk bleef ten opzichte van april 2013.

Alleen het bedrag waarvoor hypotheken werden verstrekt nam toe, met 0,7 procent. Alle overige vormen van consumentenkrediet namen op jaarbasis af.

De groei van de geldhoeveelheid in de eurozone (M3) is in april verder afgevlakt tot 0,8 procent op jaarbasis, tegen 1 procent in maart en 1,3 procent in februari. De groei van de geldhoeveelheid is een graadmeter voor de toekomstige inflatie in de eurolanden.