Nederland is met zijn verkiezingsuitslag een uitzondering in Europa. Terwijl extreme en eurosceptische partijen elders wonnen, was dat in Nederland niet het geval.

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW komt dat doordat in Nederland de discussie over Europa en de euro de afgelopen twee jaar is verzakelijkt.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland voerden tot tweemaal toe een campagne vóór Europa, waarbij de positieve relatie tussen Europa en de economie (export, banen, welvaart) centraal stond.

Die verzakelijking is ook meer en meer in het politieke en publieke debat teruggekeerd, stellen de werkgeversorganisaties.

"Onderzoek onder de bevolking laat zien dat een grote meerderheid van de Nederlanders de euro wil houden en de EU niet wil verlaten.''