Na een financiële dip wordt het vaak onrustig op de arbeidsmarkt. Er is de laatste jaren door werknemers veel ingeleverd op arbeidsterreinen zoals loon en werktijden.

Voor sommige groepen is de bodem bereikt waardoor de actiebereidheid toeneemt.

De vakbonden grijpen deze mogelijkheid aan om zich te profileren. 

Dat zeggen verschillende hoogleraren tegen NUzakelijk. Veel in het oog springende acties zijn het gevolg. NUzakelijk zet de belangrijkste stakingen van dit jaar voor u op een rij:

Januari

6 januari 2014: In de zorgsector werd begin december 2013 een nieuwe cao gesloten. Een maand later voeren zorgmedewerkers actie, zegt Abvakabo FNV. De vakbond stapte als enige uit de onderhandelingen en wil met een '1 minuutactie' betere afspraken maken.

9 januari 2014: Werknemers van sigarettenfabrikant Philip Morris Nederland hebben hun werk neergelegd. De bonden eisen een loonsverhoging van 3 procent voor de ongeveer vijftienhonderd werknemers, conform de looneis voor 2014 van de FNV. Philip Morris wil niet verder gaan dan 1,37 procent.

10 januari 2014: In navolging van eerdere stakingen in november en december vorig jaar, willen werknemers van chemiebedrijf Akzonobel in Deventer in het weekend hun werk neerleggen. De actie is gericht op het voornemen om de productie op termijn naar het buitenland te verplaatsen.

20 januari 2014: De aangekondigde staking bij Akzonobel is afgeblazen. Het actiecomité van het personeel en de bonden bespraken een nieuw voorstel, maar dat is afgewezen. 215 banen zijn onzeker, voor 165 ervan dreigt een gedwongen ontslag.

21 januari 2014: Philip Morris sluit met de betrokken bonden een principeakkoord voor een nieuwe cao. De partijen hebben onder meer een loonsverhoging van 3 procent en een hogere reiskostenvergoeding afgesproken. Verdere acties zijn van de baan.

Februari

9 februari 2014: Bij Flora Holland wordt er gestaakt. De onderneming kondigde in oktober aan tweehonderd voltijdbanen te schrappen.

13 februari 2014: De directie van Flora Holland en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over de verbetering van het sociaal plan. 

25 februari 2014: Ruim 450 medewerkers van chipfabrikant NXP Semiconductors in Nijmegen leggen enkele uren hun werk neer. De werknemers eisen 3 procent meer koopkracht en afschaffing van de bonusregelingen voor de lagere en middeninkomens.

27 februari 2014: Werknemers van de Xerox-fabriek leggen voor de tweede keer in twee dagen tijd hun werk neer. De medewerkers van de printerfabrikant willen een loonsverhoging van 3 procent.

Maart

4 maart 2014: Werknemers van Flora Holland hebben het sociaal plan goedgekeurd.

Werknemers van Xerox leggen hun werk opnieuw neer.

De onderwijsbonden stellen de MBO Raad een ultimatum. Als de koepelorganisatie niet binnen een week aan de eisen voldoet, dan volgen er acties. De vakbonden willen goede afspraken over onderwijskwaliteit, werkdruk en ontwikkeling van de professionaliteit. 

11 maart 2014: FNV en chipfabrikant NXP hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao. 3300 werknemers van het bedrijf krijgen een structurele loonsverhoging. Daarvoor in de plaats moeten de werknemers wel meer pensioenpremie gaan betalen.

Werknemers van staalconcern Tata Steel stemmen in met een staking als de nieuwe cao-voorstellen niet worden aangenomen.

12 maart 2014: Vakbondsleden van NXP hebben het besloten akkoord afgewezen. De leden vinden het resultaat niet in de buurt komen van de eisen die de vakbonden bij de fabriek op tafel hebben gelegd.

13 maart 2014: Tata Steel en de vakbonden gaan weer in gesprek over een nieuw cao.

14 maart 2014: Werknemers van Holland Casino in Utrecht en Rotterdam beginnen met staken. Het bedrijf kondigde in januari een reorganisatie aan waarbij tweehonderdvijftig arbeidsplaatsen verloren gaan. De vakbonden eisen een betere vertrekregeling voor de mensen die hun baan verliezen.

16 maart 2014: Acties in de zorg breiden zich uit. De acties zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen en variëren van 1-minuut-acties tot werkonderbrekingen van een paar uur.

17 maart 2014: De geplande staking bij luchtvrachtafhandelaar Aviapartner Cargo op Schiphol gaat door, nadat het bedrijf een kort geding verloor bij de rechtbank in Utrecht om de staking te voorkomen.

18 maart 2014: Werknemers van Xerox gaan over tot een "knipperlichtstaking". Naast de loonsverhoging van 3 procent wil de vakbond de positie van uitzendkrachten verbeteren.

Werknemers van Aviapartner Cargo onderbreken hun werk op Schiphol om een betere cao af te dwingen.

Bij Holland Casino gaan de vakbonden door met actie voeren om een beter sociaal plan af te dwingen. Zo'n vijftig werknemers leggen enkele uren het werk neer bij het casino in Nijmegen.

Schoonmakers dreigen te gaan staken. Gesprekken tussen werkgevers en bonden liepen spaak door verschillen van mening over de wachtdagen bij ziekte, het loonbod en de reiskostenvergoeding.

20 maart 2014: Werknemers van Aviapartner Cargo verlengen hun staking.

Stakende schoonmakers op Schiphol gaan na twee uur weer aan het werk, uit angst dat hun werkgever ter vervanging extra uitzendkrachten inzet.

21 maart 2014: Werknemers van Holland Casino in Amsterdam, Breda, Rotterdam en Utrecht leggen hun werk neer om een beter sociaal plan af te dwingen.

26 maart 2014: Schoonmakers staken nu ook bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB.

27 maart 2014: Werknemers van Holland Casino in Nijmegen en Eindhoven werken heel de dag niet. Zij vinden dat er nog geen beter nieuw sociaal plan ligt.

Schoonmakers breiden hun acties uit naar de treinen van de NS. Volgens de FVN doen op stations in Maastricht, Eindhoven, Heerlen, Alkmaar en Enkhuizen zo'n honderdvijftig schoonmakers mee.

30 maart 2014: Onderhandelingen tussen Aviapartner Cargo en FNV over een nieuw cao zijn mislukt. De vakbond wil 3 procent loonsverhoging.

31 maart 2014: Werknemers van Holland Casino in Scheveningen en Zandvoort gaan opnieuw in staking. 

April

1 april 2014: Schoonmakers staken nu ook op de Hogeschool Rotterdam.

4 april 2014: Philip Morris maakt bekend de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom per 1 oktober te willen sluiten. Ruim twaalfhonderd van de veertienhonderd werknemers raken hun baan kwijt.

8 april 2014: Werknemers van Holland Casino Valkenburg en Venlo leggen nu ook hun werk neer.

11 april 2014: De werkonderbreking van de honderdvijftig schoonmakers op Schiphol wordt verlengd.

14 april 2014: Flora Holland en de vakbonden zijn het eens over een nieuwe cao. De werknemers krijgen een loonsverhoging. 

Bij alle vestigingen van Holland Casino wordt er voor het eerst landelijk gestaakt.

15 april 2014: Acties in de zorg worden uitgebreid naar driehonderd plekken.

17 april 2014: Medewerkers van Xerox hebben een nieuwe cao voor de komende twee jaar. Werknemers krijgen onder andere een loonsverhoging.

21 april 2014: Ruim duizend schoonmakers leggen het werk neer voor een protestactie voor het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.

23 april 2014: Vakbonden stellen verpakkingsbedrijf Tetra Pak een ultimatum om met een beter sociaal plan te komen. De Zweedse multinational kondigde in januari aan de fabriek eind dit jaar te sluiten. Daardoor gaan 215 banen verloren.

25 april 2014: Werknemers van Tetra Pak in Moerdijk leggen het werk voor een paar uur neer uit onvrede over het sociaal plan. 

29 april 2014: Werknemers van Tetra Pak gaan opnieuw in staking. 

Mei

9 mei 2014: Na mislukte onderhandelingen dreigen medewerkers van Tetra Pak Moerdijk met nieuwe acties.

10 mei 2014: Zo'n vijfhonderd chauffeurs voerden actie op een landelijke protestmanifestatie in Zwolle. De onderhandelingen over een nieuwe cao in de transportbranche liepen half maart stuk.

15 mei 2014: Zo'n vierduizend docenten en andere medewerkers uit het mbo komen naar het Muziekgebouw aan het IJ om actie te voeren. Daar pleiten ze voor minder werkdruk.

Bij Tetra Pak wordt bekend gemaakt dat de staking de volgende dag wordt hervat. Het verbeterde sociaal plan bleek onvoldoende.

16 mei 2014: FNV Schoonmaak-bestuurder Ron Meyer noemt het nieuwe voorstel van de werkgevers een 'naaistreek'. De acties worden geïntensiveerd.

17 mei 2014: Werknemers van Tetra Pak willen hun staking over een paar dagen hervatten. De actie duurt 24 uur.

19 mei 2014: Tetra Pak en de vakbonden vinden overeenstemming over een nieuw sociaal plan.

21 mei 2014: De werkgevers in de vleeswarenindustrie hebben hun eindbod voor de nieuwe cao voor dit jaar verhoogd.

De leden van vakbond CNV Onderwijs stemmen niet in met het cao-akkoord in het voortgezet onderwijs.

Vakbonden en GVB zijn akkoord gegaan met een nieuwe cao voor schoonmakers in het Amsterdamse ov.

22 mei 2014: Ruim duizend schoonmakers protesteren bij het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Hago. De stakers hopen het bedrijf er zo toe te zetten om door te betalen bij ziekte en de lonen iets te verhogen. Het bedrijf maakt bekend snel een schoonmaak-cao af te willen sluiten.

27 mei 2014: De vakbonden hebben nog geen signalen dat Philip Morris tegemoet wil komen aan de eisen voor een beter sociaal plan. Daarom leggen de werknemers van het bedrijf woensdagochtend het werk neer.

FNV Bondgenoten en werkgevers hebben na weken van stakingen door schoonmakers eindelijk een akkoord bereikt over een nieuw cao.

28 mei 2014: Werknemers van Philip Morris gaan in staking.

30 mei 2014: Koeriers van pakjesvervoerbedrijf UPS in Amsterdam hebben het werk een dag neergelegd vanwege het uitblijven van een goede cao. 

Juni

4 juni 2014: Werknemers van Philip stoppen voorlopig met staken na het aflopen van de werkonderbreking.

5 juni 2014: Medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs hebben een cao. In de cao zijn afspraken gemaakt over onder meer aanpak van de werkdruk en loonsverhoging.

6 juni 2014: Chauffeurs van pakjesbezorger UPS in de regio Amsterdam en chauffeurs die supermarktketen Vomar bevoorraden zijn begonnen met staken. Inzet is een eenjarige cao met een loonsverhoging van 3 procent en een einde aan de verdringing door goedkopere arbeidskrachten uit met name Oost-Europa.

13 juni 2014: Medewerkers van de gemeentelijke buitendiensten in Amsterdam, Utrecht en Groningen leggen van maandag tot en met woensdag het werk neer.

18 juni 2014: Zo'n 2500 ambtenaren kwamen naar Hendrik-Ido-Ambacht om te demonstreren voor een nieuwe cao.