Vleesbedrijf VION staat voor de zware opgave de activiteiten die resten na de verkoop van onderdelen weer winstgevend te krijgen. 

De onderneming boekte vorig jaar weliswaar een nettowinst van 516 miljoen euro op een omzet van 7 miljard euro, maar die is volledig toe te schrijven aan de opbrengst van de verkoop van onderdelen.

De voortgezette activiteiten leverden een operationeel verlies op van 139 miljoen euro op een omzet van 5 miljard euro, blijkt uit het op de website gepubliceerde jaarverslag 2013. In 2012 werd met deze activiteiten een verlies van 82 miljoen euro geleden

VION ging vorig jaar noodgedwongen over tot de verkoop van zijn ingrediëntendivisie om zijn sterk aangetaste financiële positie te versterken. Het onderdeel, goed voor een omzet van 2 miljard euro, ging voor 1,6 miljard euro over naar het Amerikaanse Darling International.

Bewogen jaar

2013 was voor de onderneming ook in veel andere opzichten een bewogen jaar. Zo raakte VION in opspraak door een voedselfraudeschandaal en waren er wisselingen in de top.

Sinds januari van dit jaar staat VION onder leiding van Michiel Herkemij, voormalig topman van koffieconcern DE Master Blenders (Douwe Egberts). Hij zegt in een toelichting op het jaarverslag er vertrouwen in te hebben ''dat we de weg omhoog zijn ingeslagen.''

VION is eigendom van de agrarische ondernemersorganisatie ZLTO. De Brabantse onderneming telt ruim 6600 werknemers en is een van de grootste vleesbedrijven in Europa, met Nederland en Duitsland als kernlanden.