Consumenten die hun verpande goederen terug willen, betalen per 1 juli niet meer dan 9 procent rente per maand aan pandhuisvergoeding.

 Per 1 juli 2015 wordt dit maximaal 4,5 procent per maand. Dit geldt voor alle beleningen, zowel bij pandhuizen als bij juweliers, meldde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag.

De nieuwe regels volgen uit de inwerkingtreding van de nieuwe Pandhuiswet. Ook geldt vanaf 1 juli een minimale beleentermijn van twee maanden waarbinnen de consument zijn onderpand kan ophalen.

Particulieren kunnen sieraden of andere goederen naar een pandhuis of juwelier brengen en daar in bewaring geven. Zij ontvangen in ruil daarvoor contant geld.

Als zij de beleende goederen weer terug willen, moeten zij het bedrag dat zij eerder ontvingen met de gevraagde rente terugbetalen. Deze rente, de pandhuisvergoeding, wordt met de nieuwe wet gereguleerd.

De ACM gaat met ingang van 1 juli toezicht houden op de naleving van deze regels. ''De nieuwe Pandhuiswet is bedoeld om veelal kwetsbare klanten van pandhuizen beter te beschermen tegen zeer hoge rentes of onduidelijke overeenkomsten'', aldus ACM-bestuurslid Anita Vegter.