Werkgevers zouden moeten bijhouden waar en wanneer hun personeel met asbest werkt. 

Door die gegevens in een databank op te slaan, is het voor slachtoffers een stuk makkelijker om te bewijzen dat ze ziek zijn geworden door de kankerverwekkende stof. Dat meldt de vakcentrale FNV.

''In Nederland overlijden per jaar 900 mensen aan asbestziekten, terwijl de stof al sinds de jaren 90 verboden is'', aldus vicevoorzitter Ruud Kuin.

Werknemers merken vaak pas na 30 of 40 jaar dat ze ziek zijn geworden. Het is volgens de FNV dan vaak lastig te bewijzen waar en met wie ze hebben gewerkt en of dat wel veilig gebeurde. Maar ook de bedrijven die met asbest werken hebben profijt van een register.

Type

Kennis over het verwijderen van asbest kan zo worden gedeeld. ''Als in het register te vinden is uit wat voor soort gebouwen welk type asbest is verwijderd en hoe dat is gedaan, dan kan dat bij een soortgelijke toekomstige klus van pas komen.''

Maandag is het Workers Memorial Day, een gedenkdag voor mensen die tijdens hun werk zijn overleden door ongevallen of zijn gestorven aan een ziekte die met hun werk te maken heeft. Medewerkers van sloop- en saneringsbedrijven en brandweerlieden komen beroepshalve geregeld in aanraking met asbest dat nog in veel gebouwen is verwerkt.