De steun die ING in 2008 en 2009 van de Nederlandse overheid kreeg, was niet in strijd met de Europese staatssteunregels.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg beslist, in een hoger beroep dat door de Commissie tegen een eerdere uitspraak van het Hof was ingediend.

De gewijzigde terugbetalingsregeling waar de Commissie bezwaar tegen had gemaakt, en die ING een voordeel van 2 miljard euro opleverde, vormde geen ongeoorloofde staatssteun, oordeelt het Hof.