Wie investeringskansen zoekt in het oostelijke deel van Europa, kan profiteren van de goede uitgangspositie van o.a. landen als Polen, Tsjechië en Turkije. Dat vertelt Robert Rühl, onderzoeksleider bij ING.

Rühl: “Een sterke en relatief goedkoop producerende regio, die sneller ladingen aan Europa kan leveren dan Azië.” De bank ING beschikt alweer ruim twee decennia over specialisten die specifiek de economische ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa bijhouden. Behoefte aan kennis over die markt kwam snel opzetten na de val van het IJzeren Gordijn.

Rühl: “We hebben kunnen zien dat de loop der jaren West- en Oost-Europa een steeds hechtere band met elkaar ontwikkeld. Een voortrekkersrol was daarbij weggelegd voor de Duitse en de Franse auto-industrie. Die hebben veel productielocaties geopend in landen als Polen, Tsjechië en Slowakije, mede vanwege de relatief lage arbeidskosten.”

Nog altijd groei

Van de investeringen van de auto-industrie, toch een van de grotere technologische markten in Europa, hebben Nederlandse ondernemers ook weten te profiteren. “Bepaalde toeleveranciers, zoals de productie en levering van auto-onderdelen, zijn specialismen van Nederlandse bedrijven geworden”, zegt Rühl. “Dat weten veel mensen misschien niet, maar daar maakt toch een deel van onze mkb-markt omzet mee.”

Ook nu, 25 jaar na de val van de Sovjet-Unie, is er in Oost-Europa nog veel te winnen. Ruhl wijst erop dat de economie er nog altijd harder groeit dan in West-Europa. Bovendien zijn Oost-Europeanen ook kapitaalkrachtiger geworden, waardoor er meer afzetmogelijkheden zijn.

Oekraïne en Turkije

Is de crisis in Oekraïne een gevaar voor de economische vooruitgang in de regio? Enerzijds wel, erkent Rühl. “Zolang de rust niet wederkeert, kun je meer terughoudendheid verwachten van investeerders en ondernemers.” Maar, voegt hij eraan toe, het feit dat in ieder geval het westen van Oekraïne nu duidelijkheid vergaande toenadering tot het Westen zoekt, levert ook groeimogelijkheden op. “De toezegging van de westerse politici om miljarden euro’s in Oekraïne te investeren, bekrachtigt dat perspectief.”

Turkije, een enigszins a-typisch Oost-Europees land omdat het geen communistisch verleden heeft, geniet ook grote belangstelling bij Rühl. “Dat land, gedeeltelijk Europees, heeft nog wel de snelste economische groei op het continent doorgemaakt. Turkije is vooral interessant vanwege diens nabije ligging en goedkope maakindustrie, waar onder meer de textielsector onder te scharen is. Weliswaar is het nog niet bekend als fabrikant van hele hoogwaardige producten, maar voor bedrijven die de onderkant van de markt willen bereiken is dat geen enkel probleem.”