In het buitenland liggen volop kansen om nieuwe markten te betreden en bestaande markten uit te breiden, om nieuwe doelgroepen aan te spreken of kosten te besparen. Het zou goed zijn als Nederlandse ondernemers deze kansen zouden benutten. 

Dit zijn volgens het ING Economisch Bureau de groeikansen voor dienstverlenende ondernemers.

In de transport en logistiek:

Kansen liggen er voor de doorontwikkeling van koelcontainers, waardoor steeds meer producten in containers vervoerd worden. Via automatische temperatuurregeling wordt het rijpingsproces beïnvloed, aanvoerketens worden korter en vervoer is meer gestandaardiseerd en dus simpeler op te zetten. Komende jaren zal de ‘containerisatie’ sowieso verder doorzetten. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld de binnenvaart. Door de standaardisatie is de lading veel eenvoudiger uitwisselbaar en multimodaal te vervoeren.

In de horeca:

Vooral voor hotels en verblijfsaccommodaties zijn er kansen. Nederland trekt veel internationale bezoekers, waar horecagelegenheden van profiteren. De positie van Amsterdam als toeristische bestemming is door de heropening van verschillende musea verder versterkt. Met het toenemen van de welvaart in opkomende economieën nemen ook de mogelijkheden om te reizen toe. In 2013 was er in Nederland een sterke groei van het aantal Russische en Chinese toeristen. Toch blijft het belang van toeristen uit de omringende landen veruit het grootst.

In de zakelijke dienstverlening:

De kennis en het advies van ingenieurs rond bruggen, watermanagement, milieutechniek en infrastructurele oplossingen voor dichtbevolkte gebieden vindt gretig aftrek in sterk ontwikkelende Aziatische en Zuid-Amerikaanse naties. Voor ander type consultancy, zoals die van trustkantoren en fiscalisten, schept specialisering op Aziatische investeerders grote kansen. Rond 2020 zijn zij goed voor een groot deel van de investeringen in Nederland. Voor flexbedrijven liggen er kansen om personeel in het buitenland te werven. Waar dit nu slechts voor specifieke werkzaamheden gebeurt, zal men voor meer vacatures een beroep op het internationale netwerk moeten doen.

In de zorg:

Ontwikkelingen op gebied van internet en techniek geven een impuls aan de internationalisering van de zorg. Er wordt meer informatie en kennis gedeeld en gebruik gemaakt van bijvoorbeeld diagnostiek op afstand. Dit maakt het mogelijk internationale kennis in Nederland toe te passen en andersom en leidt het ook tot internationale productieketens. De toenemende globalisering biedt de patiënt de optie over de grens zorg te gebruiken. Aanbieders van succesvolle zorg kunnen concepten bovendien internationaal op de markt brengen.