Veel buitenlandse markten groeien weer en Nederlandse ondernemers krijgen daardoor kansen. ING helpt ze bij het benutten van die kansen.

Nederlandse ondernemers zijn internationaal zeer actief. Dat bleek eind vorig jaar al uit onderzoek van de ING onder 383 mkb-bedrijven. Twee derde van de respondenten gaf aan internationaal zaken te doen. Iets meer dan de helft (51 procent) van de internationaal actieve bedrijven doet zaken met Duitsland, maar ook met België (38 procent) wordt veel gehandeld. Van de ruim 30 procent ondernemers die nog geen zaken doet in het buitenland, geeft de helft aan van plan te zijn om dit de komende twee jaar te gaan doen.

Die timing lijkt goed uit te gaan pakken: De Nederlandse economie groeit weer in 2014 en deze groei komt grotendeels door de aantrekkende wereldhandel. Het is voornamelijk dankzij de handelsuitvoer dat de Nederlandse economie dit jaar naar verwachting een groei van 0,7% doormaakt.

Voorbereiding

Wie echter de stap naar het buitenland maakt, kan onderweg veel problemen ondervinden. “Een goede voorbereiding is het halve werk”, zegt Ben de Vrie, een van de directieleden van ING Nederland. “Internationaal zakendoen begint al in Nederland en de ING kan daarbij helpen. We bieden niet alleen bankproducten en -diensten, maar ook meerdere platforms ter ondersteuning van ondernemers. Platforms waarbinnen ondernemers onder meer kennis uit kunnen wisselen en samenwerkingen kunnen aangaan.”

Hulp van ING

ING heeft het jaar 2014 omgedoopt tot het jaar van internationaal ondernemen, waarbij de focus ligt op de services die aan internationaal actieve ondernemers geleverd kunnen worden. Denk aan het beheersen van internationale risico’s, zoals valutarisico’s, aan ondersteuning in internationaal cashmanagement, de juiste financieringsmix en het vergroten van kennis en netwerk. De Vrie: “We zetten desgewenst ook productspecialisten in en we brengen het bedrijf in contact met relevante kennisorganisaties.”

ING organiseert verschillende bijeenkomsten voor ondernemers met internationale ambities. Relatiemanagers informeren ondernemers actief over kansen over de grens, mede aan de hand van publicaties van het ING Economisch Bureau. Tenslotte is er ook het Oranje Handelsmissiefonds.

Dat is een initiatief van ING, MKB-Nederland en KLM, ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het fonds verleent vijf jaar lang aan tien Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk steun bij een stap naar het buitenland.