Het economisch vertrouwen in de eurozone is in maart verder toegenomen. 

Dat blijkt uit cijfers die de Europese Commissie vrijdag heeft gepubliceerd. Vooral consumenten zijn een stuk opgewekter dan een maand geleden.

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, steeg deze maand met 1,2 punt tot 102,4. Economen voorspelden gemiddeld een kleinere stijging van de graadmeter, tot 101,4. Een stand hoger dan 100 geeft aan dat het vertrouwen groter is dan het gemiddelde in de periode van 1990 tot en met 2013.

Van alle eurolanden kende Nederland de sterkste stijging van het vertrouwen bij consumenten en ondernemers, gevolgd door Spanje en Italië. In Duitsland en Frankrijk verbeterde het sentiment het minst.

Toename

De toename van het consumentenvertrouwen is de sterkste sinds april 2009. De inwoners van de eurolanden waren vooral positiever gestemd over de toekomstige economische situatie en werkgelegenheid. Het optimisme over de eigen financiële situatie nam ook toe, maar beduidend minder sterk.

Het vertrouwen bij ondernemers steeg vooral in de dienstensector. Een uitzondering was de financiële dienstverlening, waar sprake was van een scherpe daling. De stemming in de industrie en detailhandel vertoonde een bescheiden verbetering, die in de bouwsector was een fractie slechter.

Wanneer ook de EU-lidstaten zonder de euro als betaalmiddel worden meegerekend, was nauwelijks meer sprake van een verbetering. Dat kwam met name doordat het economisch vertrouwen in Groot-Brittannië, het grootste EU-land buiten het eurogebied, fors afnam.