De goederenvervoerders op het spoor liggen overhoop met spoorbeheerder Prorail over de gebruikskosten die ze het staatsbedrijf moeten betalen. 

Prorail wil de vergoeding die de transporteurs moeten betalen om op het spoor te kunnen rijden volgend jaar met dertig procent verhogen, zo schrijft Het Financieele Dagblad vrijdag.

De verhoging staat haaks op plannen van het kabinet en de sector om het goederenvervoer per trein te bevorderen.

Dat stelt branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), die namens de vervoerders onderhandelt met Prorail. KNV heeft daarom het overleg met de spoorbeheerder over de tarieven voor 2015 stopgezet, laat voorzitter Ad Toet weten.

Toet wijst er in de zakenkrant op dat de tariefverhoging niet alleen voor de vervoerders ingrijpende gevolgen heeft, maar ook voor Nederland als geheel. Door de kosten zo sterk te verhogen prijst Nederland zich uit de markt als knooppunt voor logistiek en distributie, aldus de KNV-voorzitter.

Rotterdam

Voor bijvoorbeeld de haven van Rotterdam zou dat problematisch kunnen zijn, aldus een zegsman van het Havenbedrijf Rotterdam.

Voor veel Midden-Europese Landen zoals Polen en Tsjechië is Rotterdam niet via de binnenvaart bereikbaar en biedt het spoor het aangewezen alternatief. Juist naar die landen wordt veel vervoersgroei verwacht.

De hogere tarieven zijn overigens geen initiatief van Prorail zelf. Ze vloeien voort uit een pakket lastenverzwaringen van het eerste kabinet-Rutte, dat in 2015 voor vijftig miljoen euro aan bezuinigingen moet opleveren.