McDonald's was op zijn website misleidend over de kip die de fastfoodketen in zijn producten gebruikt. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie na een klacht van Wakker Dier.

De fastfoodketen schreef op zijn website in antwoord op klantvragen onder meer dat het bedrijf geen plofkippen gebruikt. Ook stond er dat de kippen geen fysieke problemen hebben gehad.

Wakker Dier diende vanwege de teksten een klacht in omdat de antwoorden volgens de stichting niet kloppen.

De Reclame Code Commissie, die de uitingen vanwege het 'aanprijzende karakter' ziet als reclame, oordeelt dat de uitingen inderdaad misleidend zijn en beveelt McDonald's aan niet meer op deze manier reclame te maken. De teksten staan inmiddels niet meer op de website.

Wakker Dier is blij met de uitspraak, maar blijft campagne voeren tot de fastfoodketen overstapt op diervriendelijker geproduceerde kip.