De gezamenlijke waterschappen noemen zich sinds maandag Dutch Water Authorities. Met deze internationale naam moet Nederlandse waterkennis als exportproduct aan de man worden gebracht.

Dat hebben de waterschappen maandag op de Waterschapsdag 2014 bekendgemaakt.

De vraag naar expertise op het gebied van waterbeheer is wereldwijd sterk groeiend. De 23 schappen hebben de handen ineengeslagen om hun kennis te koppelen aan het materiaal en de techniek van het bedrijfsleven. 

De Nederlanders en hun strijd tegen het water kent een winstgevende kant. Recent toog het Friese bedrijf Van Heck naar Engeland om met enorme pompen de watervloed op het platteland te helpen keren.

Over de hele wereld werken en adviseren Nederlandse waterbedrijven. In de uitgebreide delta's van Bangladesh bijvoorbeeld, waar de regens en het wassende water van de Golf van Bengalen jaarlijks het land binnendringen.

Het initiatief van de schappen komt op een goed moment. ''De OESO zegt dat het voor de economische ontwikkeling van landen een voorwaarde is dat het waterbeheer goed is geregeld", aldus Gerard Doornbos van de Unie van Waterschappen.

Spil in de export

Het bedrijfsleven is enthousiast. Erik Kemink van Ballast Nedam: ''Om succesvol mee te kunnen dingen hebben aannemers wateroperators nodig. Samen met ingenieurs, waterschappen, drinkwaterbedrijven en aannemers zouden we op internationale aanbestedingen kunnen inschrijven."

Anke Mastenbroek van het internationaal opererende ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV vindt eveneens dat de waterschappen een spil in de export kunnen zijn. ''Bijvoorbeeld rond innovatieve zuiveringstechnieken. Bedrijven leveren de techniek en de waterschappen brengen kennis in op het gebied van beheer en onderhoud."

De grens over

Simon Smits, directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, toont zich tevreden met Dutch Water Authorities. ''Wij zien heel graag dat de waterschappen samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen de grens overgaan."

Op het departement werkt men aan de zogenoemde geïntegreerde agenda van hulp en handel, steun aan derden bij problemen met water als exportproduct.

Lees ook: Halvering aantal waterschappen van de baan