De Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) heeft het ultimatum van de ambtenarenvakbonden voor een nieuwe cao laten verlopen.

De gemeenten nodigen de bonden wel weer uit om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Abvakabo FNV kondigde eerder echter aan actie te gaan voeren als VNG niet op de eisen in zou gaan. Het ultimatum liep maandag om 10.00 uur af.

VNG klaagt in een brief aan de bonden over het eenzijdige karakter van de onderhandelingen tot nu toe. Over de wensen van de gemeenten zou niet zijn gesproken.

"De VNG wil de bereidheid tot afspraken omzetten in concrete toezeggingen, maar alleen als onderdeel van een akkoord waarin de plussen en minnen voor beide partijen in evenwicht zijn", schrijft VNG-onderhandelaar Roel Cazemier aan de bonden.

Loonsverhoging

De gemeenten klagen er verder over dat een loonsverhoging van 5,5 procent wordt geëist, ter compensatie van het koopkrachtverlies van de afgelopen jaren. Volgens VNG is dat een onhaalbare eis. "Verken met ons de mogelijkheden om de ruimte binnen de loonsom aan te wenden voor koopkrachtverbetering", vraagt Cazemier aan de bonden.

Abvakabo FNV geeft maandagmiddag een persconferentie. Dan wordt een reactie op de houding van VNG gegeven. Het cao-overleg tussen VNG en de bonden verloopt al maanden moeizaam.