Gemeenten hebben "te weinig'' gedaan om de bouw weer vlot te trekken. 

In plaats van er een slinger aan te geven, houden ze de boel op, zegt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland in een interview met het AD van zaterdag.

Voor de bouwers heeft de crisis lang geduurd. Om de boel weer draaiende te krijgen, hebben zij de gemeenten hard nodig, stelt Verhagen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

"Nu de consumenten weer wat meer vertrouwen krijgen in de woningmarkt, zouden gemeenten moeten doorpakken. Dat is ook in het belang van gemeenten zelf omdat de bouw bijdraagt aan economische bedrijvigheid en groei.''

Bouwleges

Verhagen stoort zich vooral aan de buitensporig hoge bouwleges. De kosten voor een bouwvergunning zijn in de ene gemeente soms zes keer hoger dan in de andere.

"Dat het kostendekkend moet zijn, is logisch. Maar er zijn gemeenten die het halve gemeentelijke apparaat op die inkomsten laten draaien. Ze beseffen niet dat hierdoor mensen renovatiewerk uitstellen of dat bouwers veel geld kwijt zijn voor nieuwbouw en dat dit belemmerend werkt", aldus de voorman van Bouwend Nederland.

Verhagen pleit ervoor dat gemeenten één bedrag hanteren. "Ik kan ze natuurlijk niet dwingen om het overal gelijk te trekken, maar dit kun je niet verkopen aan je kiezers. Sommige mensen zijn honderden euro's meer kwijt aan hun dakkapel, alleen vanwege de bouwleges.''

Grondprijzen

De grondprijzen zijn ook een doorn in zijn oog. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren hard gedaald, maar voor de grondprijzen geldt dat niet.

Verhagen: "Gemeenten hebben ondernemertje gespeeld in tijden dat het goed ging door fikse winsten te maken op hun grond. Dan moet je ook ondernemertje spelen in slechte tijden en je verlies nemen. Net als echte bedrijven.''

Gemeenten zouden de grondprijzen met 40 tot 50 procent moeten afwaarderen. "Dat is in feite alleen een papieren verlies. Als er wordt afgewaardeerd, is het een stuk goedkoper om weer te gaan bouwen. Dat zou een boost kunnen geven aan de bouw", aldus Verhagen.