Ondanks de hogere economische groeiverwachtingen en het aangetrokken consumentenvertrouwen, zal de Nederlandse autobranche dit jaar slechts een beperkte groei vertonen. 

De belangrijkste oorzaak is een structurele overcapaciteit onder garagehouders en autodealerbedrijven. Dat maakte ABN Amro bekend in een dinsdag verschenen sectorrapport.

De economen van de bank hebben becijferd dat de totale omzet in de autobranche dit jaar met 2 procent groeit, na een krimp van 7 procent vorig jaar. In 2015 groeien de inkomsten van importeurs, merkdealers en autohandelaren naar verwachting met 5 procent.

ABN Amro voorziet dat de verkopen van nieuwe personenauto's dit jaar met 3 procent toenemen tot zo'n 430.000, vooral door een aantrekkende zakelijke markt in de tweede helft van het jaar.

Herstel

Volgend jaar zet het herstel door en worden er naar verwachting 500.000 auto's op kenteken gezet. Het herstel krijgt dan vooral een impuls van een toename van de investeringen, een lichte groei van de particuliere consumptie en een lichte daling van de werkloosheid.

Het aantal faillissementen in de autobranche neemt volgens de experts van ABN Amro dit jaar langzaam verder af. ''Bij een opleving van de economie en het aantrekken van de autoverkopen is het niet zo dat het aantal faillissementen direct fors zal dalen. Dat aantal ijlt altijd na bij de economische ontwikkeling'', aldus de bank.

''Een andere reden waarom het aantal faillissementen voorlopig bovengemiddeld blijft, is de reeds bestaande overcapaciteit in diverse segmenten in de branche in combinatie met een krimpende markt.''

Vorig jaar gingen er 238 autobedrijven over de kop, 16 procent meer dan het voorgaande jaar. De sector zit daarmee ver boven het gemiddelde van het bedrijfsleven.