Nederland zal als voorzitter van de Europese Unie in 2016 de nodige aandacht geven aan innovatie. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) maandag beloofd in een toespraak tijdens de Innovatie Conventie in Brussel.

De EU is het 'absoluut aan zijn stand verplicht' voorop te lopen als het om innovatie gaat, zei Rutte.

"Een continue focus op innovatie is daarvoor onmisbaar. In alles wat we doen. Want innovatie is geen lijst met projecten of telefoonnummers. Het is een mind-set en een must."

"Europa mag in de global village van de wereldeconomie niet de villawijk worden met statige oude huizen, waar structureel te weinig geld is voor groot onderhoud en nieuwbouw", hield Rutte zijn gehoor voor.

Kennis

Om de innovatiekracht van de EU te versterken is het belangrijk dat beschikbare kennis in de EU zoveel mogelijk toegankelijk wordt gemaakt. "Overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen zitten op een schat aan onderzoeksgegevens die voor heel veel mensen relevant zijn en vaak voor weinigen toegankelijk", zei Rutte.

Daarom moet de EU werk maken van 'open access' van wetenschappelijke publicaties en van overheidsdata. "Kennis wordt immers pas echt nuttig als zo veel mogelijk mensen en organisaties erover kunnen beschikken."

Regels

Daarnaast is het belangrijk dat overbodige regels worden geschrapt, de interne markt wordt versterkt en de dienstenrichtlijn volledig wordt ingevoerd. Van die laatste twee kunnen innovatieve bedrijfstakken als de gamingindustrie en onlinemediabedrijven direct profiteren, stelt Rutte.

"Geef die bedrijven meer ruimte om hun vleugels uit te slaan en de innovatiekracht van Europa als geheel zal toenemen."

Het is overigens primair aan de lidstaten zelf om ervoor te zorgen dat hun economie concurrerend is, zei Rutte. De Europese innovatieprogramma's moeten dan ook niet een nationaal tekort compenseren, maar juist meerwaarde toevoegen aan de afzonderlijke lidstaten al doen. "Alleen dan wordt in Europa het geheel meer dan de som der delen."

Lijst

Vorige week maakte de Europese Commissie bekend dat Nederland is gedaald op de lijst van meest innovatieve landen. In 2014 bezet Nederland de zesde plek. Vorig jaar was dat nog een vijfde plaats, daarvoor de zevende. 

Met een zesde plek behoort Nederland wel tot de groep 'innovatievolgers'. Zweden, Denemarken, Duitsland en Finland voeren de top aan.