De Japanse economie is in het vierde kwartaal van 2013 iets minder sterk gegroeid dan eerder werd gemeld. 

Dat blijkt uit definitieve cijfers van de Japanse overheid die maandag naar buiten kwamen.

Het Japanse bruto binnenlands product (bbp) ging in het vierde kwartaal met 0,2 procent vooruit in vergelijking met de voorgaande periode. Bij een eerdere raming werd nog een groei gemeld met 0,3 procent op kwartaalbasis.

De iets zwakkere groei van de op twee na grootste economie ter wereld hangt samen met een neerwaartse herziening van de toename van de consumentenbestedingen en de bedrijfsinvesteringen.

Investeringen

Zo namen de bedrijfsinvesteringen met 0,8 procent toe, terwijl eerder een groei met 1,3 procent werd gemeld. De consumentenuitgaven gingen met een herziene 0,4 procent vooruit.

Op jaarbasis tekende de Japanse economie in het afgelopen kwartaal een groei op met 0,7 procent. Hier werd eerder een vooruitgang gemeld met 1 procent.

Recordtekort

De Japanse overheid maakte maandag verder bekend dat het tekort op de lopende rekening van Japan in januari naar het recordbedrag is gestegen van 1,59 biljoen yen (11,1 miljard euro). Door de zwakke yen is Japan veel duurder uit met de import van energie en andere grondstoffen.