Banken hebben opnieuw een flinke stap gezet in de versterking van hun kapitaalbuffers.

De tekorten die de 102 grootste banken gehad zouden hebben als zij al medio 2013 hadden moeten voldoen aan de normen die tussen 2015 en 2019 stapsgewijs worden ingevoerd, tellen op tot 57,5 miljard euro. Een halfjaar eerder was dat nog 115 miljard euro.

Dat blijkt uit cijfers die het Baselcomité, dat toeziet op de invoering van de strengere bankenregels, donderdag heeft gepubliceerd.

Het is de vijfde keer dat het comité verslag uitbrengt over de vorderingen van banken bij het ophogen van hun kapitaalreserves. Uit eerdere rapportages bleek dat het overgrote deel van de banken al aan de toekomstige normen voldoet.

Ondergrens

De absolute ondergrens voor de ratio is 4,5 procent. Sinds eind december zijn er meer banken die daaraan niet voldoen. Het tekort om de 4,5 procent te halen is opgelopen van 1,1 naar 3,3 miljard euro.

De meeste banken voldoen overigens al aan de eis van zeven procent kapitaal. Gemiddeld onder de honderd grootste banken bedroeg de ratio eind juni namelijk 9,5 procent.