De bedrijfsinvesteringen zullen dit jaar met 5 procent toenemen. Hiermee dragen ondernemingen fors bij aan het herstel van de economische groei in Nederland.

Dit voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag.

Ondernemingen investeren dit jaar naar verwachting 1,75 procent meer in woningen.

Verder wordt 3,75 procent meer goederen uitgevoerd die in Nederland worden geproduceerd. De export van goederen die Nederland eerder importeerde zal naar verwachting 3 procent stijgen.

Economische groei 

Het CPB verwacht verder dat de economie dit jaar met 0,75 procent zal groeien. Deze groei moet vooral van het bedrijfsleven en de wereldhandel komen.

Huishoudens gaan volgens het CPB dit jaar 0,25 procent minder consumeren. De overheid consumeert naar verwachting een half procent meer. De wereldhandel die van belang is voor Nederland neemt met 4,25 procent toe. 

Belastingen 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland hameren in een reactie op het verlagen van de belastingen om de groei in Nederland aan te wakkeren. Volgens de lobbyorganisaties wordt het voorzichtige herstel nu gedragen door de export. 

"Als Nederland weer wil gaan groeien dan moeten de belastingen omlaag. Lagere belastingen en accijnzen steunen het verdere herstel en zijn ook een impuls voor verbetering van de nog altijd sterk kwakkelende consumptie."

Lees ook: Nederlands begrotingstekort daalt flink