De situatie in Oekraïne blijft na het Russische militaire ingrijpen instabiel. Vermogensbeheerder Pimco schetst drie scenario’s wat de onrust kan betekenen voor de economie van het land.

De uiteindelijke uitkomst van de situatie in Oekraïne zal volgens Pimco bepalend zijn voor de mate waarin de crisis structurele gevolgen zal hebben voor de wereldwijde markten.

Dat schrijft Belegger.nl maandag. Pimco stelt dat de situatie in Oekraïne erg bewegelijk blijft en ziet op dit moment drie mogelijke uitkomsten:

1: Beste scenario

Het beste scenario zou het volgens Balcells zijn wanneer er een onderhandelde oplossing komt voor het conflict dat zorgt voor evenwicht tussen de 'territoriale integriteit' van Oekraïne en de nationale belangen van Rusland. Hierbij zou Rusland het liefst streven naar een een stem bij de opstelling van de toekomstige politieke koers van Oekraïne.

2: Conlfict beperkt zich tot de Krim

In het geval van de tweede mogelijke uitkomst, zou het conflict worden beperkt tot de Krim, het schiereiland in het zuiden van Oekraïne.

Dit zou voor beleggers uiteindelijk een koopkans kunnen betekenen. In dit scenario zou namelijk alles afhangen van of het Westen (en Oekraïne) bereid zal zijn tot een compromis met Rusland over de Krim, wat waarschijnlijk een klap zal betekenen voor risicovolle activa.

De huidige onrust in Oost-Oekraïne zou in dit geval een ruilmiddel zijn voor Rusland om het uiteindelijke doel te bereiken: het veiligstellen van de Russische belangen in de Krim.

Hoewel een dergelijke uitkomst waarschijnlijk negatief zal zijn voor Oekraïne, zou een vernauwing van dit conflict naar alleen de Krim, een minder systematisch effect hebben op de wereldwijde markten.

3: Militaire escalatie

Ten slotte ziet Pimco nog een derde mogelijke uitkomst. Hierbij is een militaire escalatie van het conflict mogelijk, waarbij Rusland Oost-Oekraïne zou binnenvallen. Dit zou volgens het obligatiehuis leiden tot een vlucht in kwaliteitsbeleggingen en een significante ontwrichting voor bepaalde markten in de wereld, waaronder grondstoffen en risico-activa.

"Dit scenario zou het proces van het fragiele herstel van de wereldeconomie in gevaar brengen. Het eindresultaat zou gelijk kunnen zijn aan de schokken tijdens de oliecrisis in de jaren '70 en de Iraanse Revolutie richting van een aantal jaar later", schrijft Pimco.

"Een invasie van Oost-Oekraïne zou waarschijnlijk leiden tot een reactie van het Westen en mogelijk zelfs ruimte geven aan een burgeroorlog in Oekraïne. Hierbij zou de relatie tussen Rusland en het Westen waarschijnlijk blijvend beschadigen, met mogelijke veranderingen van de huidige geopolitiek van Europa tot gevolg", aldus Pimco.

Meest waarschijnlijk

Welk scenario het meest waarschijnlijk is, vindt Balcells moeilijk te zeggen. Wel duidelijk is volgens hem dat Rusland het meest te verliezen heeft bij escalatie van het conflict in een volledig militaire confrontatie. Rusland kan namelijk schade oplopen zowel op het financiële vlak, als op het economische en het vlak van reputatieschade.

Achtergrond:

Financiële markten in de ban van de Krim

Zes dingen die u moet weten over Oekraine 

Wordt de Krim weer Russisch?

Alle berichten over Oekraïne