Bij een faillissement spelen veel factoren een rol. Topcurator Louis Deterink heeft veel zaken voorbij zien komen en weet welke aspecten voor ondernemers en schuldeisers belangrijk zijn.

Deterink zit al veertig jaar in het vak en was in het verleden curator bij geruchtmakende faillissementen als Fokker, Daf, LG Philips Displays en Vie d'Or.

NU.nl zet de tips van de ervaren Deterink op een rijtje.

Waar moet je als ondernemer op letten bij een dreigend faillissement?
"Bestuurders van een B.V. moeten binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekeningen publiceren bij de Kamer van Koophandel. Als je dat niet doet, dan kun je aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement."

"Als je je loonbelasting niet kunt betalen moet je dat aangeven bij de Belastingdienst volgens de wet Melding betalingsonmacht. Doe je dat niet, kan je onbehoorlijk bestuur worden verweten. Ook dat kan leiden tot aansprakelijkheid in een faillissementszaak."

Waar moet je als ondernemer op letten om een faillissement te voorkomen?
"De financiële administratie moet in orde te zijn. De ondernemer dient op ieder moment de financiële positie van zijn bedrijf te kennen."

"Je moet tijdig en effectief reorganiseren zodra je bedrijfsresultaten onder druk komen te staan. De kaasschaafmethode waarbij je voorzichtig te werk gaat helpt daarbij niet. Kostenbesparing moet je op tijd doorvoeren."

"Overnames met  vooral geleend geld moet je zo veel mogelijk vermijden. Autonome groei dient het uitgangspunt te zijn. Begin alleen aan een overname als je daarvoor het geld al hebt verdiend, aan projecten die een maatje te groot zijn moet je niet beginnen."

Wat kan een ondernemer doen bij een faillissement? 
"Je kunt aan de rechtbank vragen of ze een stille curator willen aanwijzen. Dan wordt er onder toezicht een doorstart voorbereid zodat het faillissement van een zo kort mogelijke duur is, de zogenoemde pre-pacmethode. Er wordt momenteel aan een wetsvoorstel hiervoor gewerkt."

"Met de pre-pacmethode kun je een onvermijdelijk faillissement gestructureerd en doelmatig laten verlopen. Door de curator in een vroeg stadium te betrekken kan men voorbereidingen treffen voor een doorstart direct na een bankroet. Zo kun je onnodige kosten voorkomen."

Waar moet je als schuldeiser op letten?
"Er zijn drie manieren om je geld of spullen terug te krijgen na een faillissement: het eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame en het retentierecht."

"Indien een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is gemaakt, kunnen de geleverde maar onbetaald gebleven goederen worden teruggevorderd, voor zover nog aanwezig."

"Bij het recht van reclame kan een schuldeiser bij een faillissement roerende zaken terugvorderen die nog niet of niet geheel zijn afbetaald. Je moet het wel binnen zes weken na factuurdatum inroepen. Normaal moet je als schuldeiser aansluiten in de rij bij de curator, met het recht op reclame kun je de roerende zaken direct terugvorderen."

"Met het retentierecht behoudt de schuldeiser, die goederen van de persoon die in staat van faillissement is verklaard onder zich heeft, het recht om bij een faillissement een goed te behouden als daarvoor nog niet is betaald. Een curator kan het goed wel opeisen om te verkopen, maar je staat vervolgens vooraan om betaald te worden bij de opbrengsten van de verkoop."