De stichting ENCI Stop wil dat de provincie Limburg handhavend optreedt tegen ENCI. Dit omdat de Raad van State vorige week de milieuvergunning voor de cementfabriek in Maastricht heeft vernietigd. 

De bedrijfsvoering moet worden stilgelegd zolang daarvoor geen vergunning is verleend, liet de stichting ENCI Stop dinsdag weten.

Niet alleen de cementoven moet worden stilgelegd, ook de graafmachines van de fabriek mogen niet meer in werking zijn, aldus de stichting.

Gedeputeerde Staten (GS) nemen naar verwachting in de loop van dinsdag een besluit over de ENCI. Zij kunnen een nieuwe vergunning afgeven volgens de wet milieubeheer en de natuurbeschermingswet 1998. Maar zolang die nieuwe vergunningen er niet zijn en GS de productie niet gedogen, mag de fabriek niet draaien, aldus de actiegroep.