Mannen vertonen meer depressieve klachten als hun vrouw ook voltijds werkt, zeker als ze meer verdient. Ook als vrouwen een deeltijdbaan hebben, veroorzaakt dat rusteloosheid bij mannen.

Mannen kunnen het blijkbaar nog altijd niet verkroppen als hun vrouw de enige kostwinner is, zo blijkt uit het onderzoek van UGent uit 2001 onder 1.054 heteroseksuele stellen.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Zelfs een vrouw die deeltijds gaat werken veroorzaakt meer rusteloosheid en slapeloosheid bij haar man.

Professor sociologie Piet Bracke noemde donderochtend in een interview op de Belgische zender Radio 1 de resultaten verrassend.

"We hadden het onderzoek gedaan om aan te tonen dat we langzamerhand op weg zijn naar een geslachtsegale samenleving, maar we vinden resultaten die stellen dat we daar inderdaad nog niet zijn."

Was en plas

"Als mannen een groter aandeel moeten opnemen in de 'was en de plas' voelen ze zich minder goed", legt professor Bracke uit.

"Ze voelen zich wat meer gespannen, ze hebben wat minder eetlust. Hoe meer mannen die routineuze huishoudelijke taken op zich nemen, hoe minder tevreden ze zich daarbij voelen. Dat beïnvloedt ook de partner."

Er zijn volgens de onderzoekers wel verschillen tussen de generaties. Mannen van zestig hadden immers totaal andere verwachtingen van een huwelijk dan nu.

"Er is al een belangrijke weg afgelegd", verklaart Bracke. "Het probleem is meer uitgesproken bij de oudere categorieën. Maar ook jonge mannen hebben geen vrede genomen met een in hun perceptie meer afhankelijke positie."

Autonomie

"Mannen moeten wat doen aan hun gerichtheid op autonomie. Ze moeten binnen het koppel de strijd laten varen en kunnen leven met een vrouw die meer competent is en meer verdient."

Het onderzoek zal verschijnen in het wetenschappelijk tijdschrift Health Sociology Review. De onderzoekers wijzen erop dat de resultaten nog altijd actueel zijn, hoewel de gegevens waarop de studie gebaseerd is intussen reeds tien jaar oud zijn.