De financiële markten zijn al maanden in de ban van de vraag wanneer het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), zal besluiten zijn stimuleringsbeleid af te bouwen.

Vijf vragen over het zogeheten 'taperen'. Waaruit bestaat het stimuleringsbeleid van de Fed?

De Fed koopt maandelijks in totaal voor 85 miljard dollar staatsobligaties (45 miljard dollar) en verpakte hypotheekleningen (40 miljard dollar) van banken.

Dit moet ervoor zorgen dat zij over voldoende liquide middelen beschikken om uit te lenen. De aankopen vormen een belangrijk deel van de extreme maatregelen die de Fed sinds 2008 heeft genomen om de gevolgen van de financiële crisis en de recessie te bestrijden.

Nu de Amerikaanse economie tekenen van herstel vertoont, proberen de centrale bankiers een manier te vinden om de stimuleringsmaatregelen weer af te bouwen.

Is de Fed van plan de stimulering volledig te beëindigen?

Op de lange termijn willen de centrale bankiers hun monetaire beleid weer normaliseren. In eerste instantie zal echter niet worden besloten om de aankopen geheel te stoppen, maar om ze te matigen. Amerikanen gebruiken hiervoor de term 'tapering'.

Waarom wordt er zo veel belang gehecht aan het besluit van de Fed?

De enorme stroom kapitaal vanuit de Fed wordt gezien als een belangrijke aanjager van de koerswinsten die zeker dit jaar zijn geboekt op de aandelenbeurzen.

De eerste aankondiging van een mogelijke normalisering van het beleid zorgde eerder dit jaar dan ook voor veel onrust en flinke koersdalingen. Daarbij liep de rente op Amerikaanse staatsobligaties scherp op, wat erop wijst dat de vraag naar de obligaties afnam.

Is het besluit van de Fed alleen belangrijk voor de VS?

De onrust over het besluit van de Fed zette de markten dit jaar internationaal in beweging. Veel opkomende landen bleken kwetsbaar voor de uitstroom aan kapitaal die op gang kwam door het vooruitzicht op de normalisering van het Amerikaanse beleid.

De afgelopen jaren veroorzaakte het ruime steunbeleid van de Fed juist voor een forse kapitaalstroom naar de opkomende markten, waar de rendementen veel hoger waren dan in de kwakkelende VS en eurozone.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde afgelopen najaar nog voor de onrust die internationaal kan ontstaan als de tapering-operatie slecht wordt uitgevoerd.

Wanneer besluit de Fed het beleid af te bouwen?

Dat is vooralsnog de grote vraag. De markten rekenden eerder op een besluit in september, maar de Fed zag daar vanaf. De meeste economen rekenen nu op een besluit in maart volgend jaar. Het economische herstel in de VS zou echter ook al eerder tot een stap van de Fed kunnen leiden.