De curatoren van het groene energiebedrijf Econcern, dat in 2009 failliet ging, hebben bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen accountant PwC. 

Dat hebben zij woensdag bekendgemaakt.

Volgens de curatoren heeft de accountant ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2007 van Econcern.

Over 2007 presenteerde Econcern een omzet van 443 miljoen euro en een nettowinst van bijna 86 miljoen euro. In werkelijkheid lag de omzet volgens de curatoren rond de 200 miljoen euro en leed het bedrijf enkele tientallen miljoenen euro's verlies. Ook de jaarrekening over 2006 deugde volgens hen niet.

Aansprakelijk

Volgens PwC gaat het verschil van mening met de curatoren over de vraag of bepaalde kapitaalbelangen konden worden aangemerkt als deelnemingen, waarvan de resultaten in de winst- en verliesrekening mochten worden verwerkt.

''Wij vinden dat dit op grond van de Nederlandse wetgeving mocht en dat de jaarrekening terecht is goedgekeurd'', aldus een woordvoerder in een toelichting.

De curatoren onderzoeken nog of zij PwC, bestuurders en commissarissen van Econcern, onder wie de toenmalige topman Ad van Wijk, aansprakelijk gaan stellen voor de gang van zaken die leidde tot het faillissement van de onderneming.

21 landen

Econcern ging in juni 2009 failliet, nadat de onderneming voor de tweede keer in korte tijd in grote financiële problemen was gekomen. Aandeelhouders en banken waren niet bereid om het bedrijf opnieuw te hulp te schieten.

Het bedrijf telde voor het faillissement 1.400 medewerkers en was actief in 21 landen, onder meer op het terrein van wind- en zonne-energie, biobrandstoffen en elektrische auto´s. Een aantal onderdelen werd na het faillissement door energieconcern Eneco overgenomen.

Uit het elfde openbare verslag dat de curatoren woensdag naar buiten brachten, blijkt verder dat schuldeisers in totaal voor zo´n 1 miljard euro aan vorderingen hebben ingediend. De helft daarvan wordt door de curatoren betwist. De circa 250 miljoen euro die de aandeelhouders SHV, Rabobank en Delta Lloyd als kapitaal in de onderneming hebben gestoken, moet als verloren worden beschouwd. De verkoop van de failliete boedel heeft tot nu toe 85 miljoen euro opgeleverd.