De werkgelegenheid in de Verenigde Staten, exclusief de landbouwsector, is in november met 203.000 banen gegroeid. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag bekend.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de banengroei zou uitkomen op 185.000. In oktober groeide de werkgelegenheid in de VS nog met een herziene 200.000 arbeidsplaatsen, in plaats van een eerder gemelde toename met 204.000 banen.

In bijna alle branches nam de werkgelegenheid toe. In onder meer de industrie, het transport en de bouw groeide het aantal banen sterker dan in oktober. In de dienstverlening was de toename iets kleiner dan in de maand daarvoor. De werkloosheid in de VS kwam in november uit op 7 procent, het laagste niveau in 5 jaar.

Het sterke cijfer, na de eveneens forse toename van het aantal banen in oktober, toont aan dat het herstel van de Amerikaanse economie aan vaart wint.

Daarnaast zal dit voor de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, een bevestiging kunnen zijn van het voornemen om het stimuleringsbeleid voor de economie iets in te perken. Dat gebeurt overigens naar verwachting pas volgend jaar.

Groei

Eerder deze week bleek al dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal sterker was gegroeid dan eerder geraamd. Het bruto binnenlands product nam met 3,6 procent toe, terwijl het ministerie van Handel in een eerdere raming uitging van een groei met 2,8 procent op jaarbasis.

Economen van ING merken op dat het banencijfer van november de speculatie zal voeden dat de Fed eerder dan gedacht zal beginnen met het afbouwen van het stimuleringsprogramma. Tot nu toe dachten de meeste economen dat dit moment pas in maart zal aanbreken.

Maar ING wijst er op dat het Amerikaanse Congres nog in december een akkoord moet sluiten over de begroting voor volgend jaar. De Fed zal waarschijnlijk het verloop van dit proces af willen wachten voor er actie wordt ondernomen.

Consumentenvertrouwen 

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in december sterker gestegen dan verwacht, blijkt uit een voorlopige raming van de Universiteit van Michigan die vrijdag naar buiten werd gebracht.

De index die het vertrouwen weergeeft, noteerde een stand van 82,5, tegen 75,1 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stand gerekend van 76.

Bestedingen

Vrijdag werd ook bekendgemaakt dat Amerikanen in oktober meer geld uitgaven dan doorsnee door economen werd verwacht. Dat bleek vrijdag uit data van de Amerikaanse ministerie van Handel.

De consumentenuitgaven stegen met 0,3 procent. Een maand eerder was er nog sprake van een toename met 0,2 procent. De inkomens daalden met 0,1 procent.