De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in november met 215.000 banen toegenomen. Dat werd woensdag gemeld door loonstrookverwerker ADP.

Economen hadden gemiddeld op een banengroei met 170.000 arbeidsplaatsen gerekend.

In oktober nam de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten met een herziene 184.000 arbeidsplaatsen toe. Bij een eerdere raming werd nog een groei gemeld van 130.000 banen.

Het cijfer van ADP loopt vooruit op het officiële banencijfer dat vrijdag wordt gepubliceerd door de Amerikaanse overheid.