Bedrijven moeten tot 2026 minstens 100.000 extra werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Lukt dat niet, dan worden zij gedwongen een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

In 2016 vindt de eerste meting plaats. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) schrijft dat in een wetsvoorstel dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Met deze participatiewet komt er één regeling voor mensen die door een beperking steun nodig hebben bij het vinden van een baan.

Nu bestaan hiervoor nog drie regelingen: de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorzieningen en de Wajong voor jonge gehandicapten. De samenvoeging van de regelingen moet op termijn een bezuiniging van 1,7 miljard euro opleveren.

Sociaal akkoord

In het sociaal akkoord is afgesproken dat bedrijven ervoor zullen zorgen dat 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Het Rijk zorgt nog eens voor 25.000 banen voor deze groep. Iedereen van hen moet minstens het minimumloon verdienen.

Werkgevers kunnen daarbij loonkostensubsidie krijgen. Met de dreiging van een verplicht quotum voor bedrijven houdt Klijnsma hen onder druk om zich aan de afspraken te houden. Volgend jaar moeten er al 5000 banen komen voor arbeidsgehandicapten.

Uitkering

Alle 240.000 Wajongers worden straks herkeurd. Naar verwachting zullen 100.000 van hen nooit kunnen werken. Zij houden hun uitkering. De rest moet aan de slag.

De gemeenten worden verantwoordelijk dat dit gebeurt. Zij krijgen daarvoor in 2015, als de participatiewet in werking treedt, een budget. Om de overgang voor Wajongers naar de nieuwe situatie goed te laten verlopen, is 100 miljoen beschikbaar.

Voldoende

De Raad van State twijfelt sterk of de maatregelen die het kabinet voorstelt om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan werk te helpen voldoende zijn.

De adviesraad vraagt  zich bijvoorbeeld af of het bedrijfsleven zich de komende jaren aan het quotum zal houden, omdat niet alle werkgevers zijn aangesloten en omdat er geen sanctie is afgesproken. Momenteel worden hierover tussen de sociale partners afspraken gemaakt.