De beoordeling bij het toekennen van een bancair krediet is de afgelopen jaren scherper geworden. ING organiseerde daarom tijdens de Week van de Ondernemer een inspiratiesessie die ondernemers op alternatieve financieringsvormen wijst.

Financiering binnen het mkb is een groot probleem, zo bewijzen verschillende onderzoeken dit jaar. Zo becijferde tv-programma EenVandaag, op basis van een onderzoek onder 1.800 kleine ondernemers, dat ruim vier op de tien bedrijven met financiële problemen kampen. 85 procent van de ondervraagden vindt dat banken te weinig de helpende hand toe steken.

Marcel de Goeij, regiodirecteur MKB bij ING, kan zich voorstellen dat bij ondernemers het beeld bestaat dat banken steeds minder financieren. “Het is de harde economische realiteit. Kredietverlening is lastiger geworden.” Aan de andere kant zette De Goeij de situatie ook in een ander perspectief. “Niet alleen verlenen banken minder snel kredieten, feit is dat ook het aantal kredietaanvragen fors teruggelopen is.”

‘Meerdere loketten’

Om ondernemers toch te helpen, wees ING tijdens de Week van de Ondernemer op alternatieve financieringsvormen. Edwin Adams (Geld voor Elkaar), Annemieke Busch (Agentschap NL) en Adriaan Hendrikse (NPEX) gaven uitleg over crowdfunding, garantstellingen en emissies van aandelen. Dat lijkt nodig, want uit cijfers van KPMG blijkt dat nog altijd ruimschoots de helft van de mkb’ers eerst bij de banken aanklopt voor geld. De gang naar de vrije kapitaalmarkt wordt zo lang mogelijk uitgesteld.

Volgens De Goeij kan dat met onwennigheid te maken hebben. “Pas sinds dit jaar zien we dat crowfundingplatformen en beurzen bekender beginnen te worden. Daarom zien wij het als onze taak om bruggen te slaan.” Presentator en ondernemer Michiel Muller fungeerde daarom ook als cursusleider tijdens de sessie: "Vroeger was er maar een loket, dat was de bank. Nu zijn er veel meer loketten", vatte hij bij aanvang van de sessie samen.

Crowdfunding

Volgens het onderzoek van KPMG zijn ondernemers ook bang dat ze bij alternatieve kapitaalverschaffers een hogere rente moeten betalen dan de gangbare 5 procent bij banken. In het geval van crowdfunding is dat niet terecht, zo claimde Edwin Adams van geldvoorelkaar.nl.

“Het rentegemiddelde ligt bij ons weliswaar rond de 8,2 procent, maar we zien ook een bandbreedte van 3,8 procent tot 11 procent. Ondernemers hebben bij ons de vrijheid om zelf een rentepercentage voor te stellen. Vervolgens is het afwachten of crowdfunders daarmee akkoord gaan. Dat zien we dus wel gebeuren.”

Microkredieten

Uit statistieken blijkt dat vooral kredietverleningen tot 250.000 euro aan kleine ondernemers een probleem vormen. Daarom wees Annemieke Busch op Qredits, een stichting die Agentschap NL heeft opgetuigd met banken, om microkredieten aan het MKB te verstrekken. “Sinds 1 november strekt deze steun zich niet tot 50.000, maar tot 150.000 euro." De rente varieert daarbij van 6 tot 10 procent.

Daarnaast speelt haar orgaan een voorname rol bij een garantstelling voor een deel van een bancair krediet. “In totaal staan we in Nederland momenteel voor 2 miljard euro garant.”

Mkb-beurs

Voor ondernemers die relatief grote bedragen willen ophalen, vanaf 500.000 euro, is mkb-beurs NPEX een goede optie, zo betoogde directeur Adriaan Hendrikse. Hier hebben ondernemers, net als bij grote corporates, de kans om aandelen uit te geven aan beleggers. “Ik noem het ook wel crowdfunding plus. Beleggers kunnen instappen als ze minimaal 5000 euro inleggen.” In totaal neemt het volgens Hendrikse zo’n 6 à 7 weken in beslag om de benodigde prospectus te maken.

De aanbieders van alternatieve financieringen drukken ondernemers op het hart dat ze net als banken kritisch naar het businessplan kijken. “In die zin verschillen we niet van elkaar.”