Deze week wordt bekend welke Nederlandse ondernemers in aanmerking komen voor hulp van het Oranje Handelsmissiefonds. Tien mkb-bedrijven met exportambities krijgen een pakket aangeboden met een symbolische waarde van tienduizend euro.    

Het pakket bestaat uit dienstverlening van KLM, ING, Ministerie van Buitenlandse Zaken en MKB-Nederland. ING helpt ondernemers met financiële expertise en kennis van de sector en het beoogde exportland, KLM helpt aan contacten op locatie en verzorgt de organisatie van vluchten, MKB-Nederland deelt zijn deskundigheid en netwerk, en het ministerie van Buitenlandse zaken maakt rapporten voor je op over de mogelijkheden en stand van zaken in het exportland.

Een selectiepanel bepaalt welk bedrijf verkozen wordt. Dat panel bestaat dit jaar uit Minister Ploumen (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking), Ralph Hamers (CEO ING Groep), Camiel Eurlings (President-directeur KLM) en Michaël van Straalen (voorzitter MKB-Nederland). De uitslag wordt vrijdagmiddag bekend gemaakt in Hangar 12 op Schiphol.

Groei buiten de EU

De export is al jaren – ook juist in deze periode van economische recessie - de belangrijkste groeimotor van de Nederlandse economie. Iedere euro export levert 66 cent op voor de Nederlandse economie, verdeeld over zowel de exporteurs zelf als aan de aan hen toeleverende bedrijven.

Het Nederlandse MKB is internationaal zeer actief. Het Nederlandse mkb is verantwoordelijk voor 67% van de Nederlandse export, terwijl dit in de ons omliggende landen ongeveer een derde is. Voornamelijk bedrijven met meer dan 50 werknemers doen zaken in het buitenland.

Uit onderzoek van ING blijkt namelijk dat 83 procent van de MKB-bedrijven de komende twee jaar groei verwacht van hun export en van de importeurs verwacht 67% meer te importeren. Bijna de helft van de bedrijven heeft behoefte aan ondersteuning, met name op het gebied van het vinden van zakelijke partners en adequate marktinformatie, financiering en wet- en regelgeving.

Buitenlandse focus

De verwachte exportgroei is één van de redenen waarom ING en MKB-Nederland volgend jaar de Week van de Ondernemer in het teken van ‘groei’ zetten. “De bedrijven die de recessie goed doorgekomen zijn, zijn daarbij geholpen door hun focus op buitenlandse markten”, zegt Pieternel Aarts, directeur bij ING ‘Informal Investment & Financial Structuring’. “Economische groei was de afgelopen tijd vrijwel niet op de Nederlandse markt  te halen. Bedrijven met buitenlandse klanten hebben minder last gehad van omzetkrimp.”