De exportwaarde van Nederlandse bloemen en planten is dit jaar tot en met oktober ten opzichte van dezelfde periode in 2012 met 4 procent gekrompen tot 4,5 miljard euro.

Dat blijkt uit cijfers van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG).

In oktober was sprake van een forse terugval met 6 procent, nadat in september nog een plus met 2 procent was geregistreerd.

De verwachting is dat de exportwaarde over het hele jaar onder die van 2012 uitkomt. Toen was er op jaarbasis nog sprake van een stijging met 3 procent tot 5,4 miljard euro.

De structurele daling van de vraag naar sierteeltproducten in Zuid-Europa is een belangrijke oorzaak van het terugvallen van de export. Maar ook elders in de wereld houden consumenten de hand op de knip en bovendien zaten de weersomstandigheden (koud voorjaar, lange, warme zomer) tegen.

Het bedrijfschap verwacht dat de export op de langere termijn weer groei zal laten zien.