Het is geen vrolijke tijding die de Britse fotograaf Jimmy Nelson gaat verkondigen: de wereld van de laatste, inheemse culturen is snel aan het verdwijnen - en daarmee veel kennis.

Wat is de kern van jouw talk?

“Mijn talk gaat over de disbalans tussen de mensen op deze planeet. Ik wil de balans tussen de mensen op aarde herstellen. Ik denk dat we nog extreem veel kunnen leren van inheemse bevolkingen en culturen. We moeten met hen in discussie, om te leren wie zij zijn, wie wij zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Wat bedoel je precies met balans?

“Ik ben geen antropoloog of psycholoog, maar heb gezien dat er in de inheemse, ‘onderontwikkelde’ wereld een enorme, emotionele rijkdom bestaat. Daar is sprake van een balans die wij niet kennen. Ze zijn in balans met alles, met zichzelf, met hun omgeving, met elkaar. Kijk ik naar Amerika - het meest ontwikkelde werelddeel op aarde, waar een grote materiële rijkdom heerst – dan zie ik een massa in disbalans. Daar vertrouwen ze zo op technologie dat ze vergeten zijn om te voelen. Zij denken dat de antwoorden achter het beeldscherm liggen; Google die vertelt hoe ze moeten leven. Dat is grote onzin.”

De titel van je talk is ‘Before they pass away’, naar je gelijknamige fotoboek. Pittig.

“Een dwingende titel, die meteen de aandacht opeist. Daarna kan ik vertellen dat die mensen in de meest verstopte plekken op aarde zelf niet overlijden, maar wel hun cultuur verliezen. Het fotoboek zelf is eigenlijk de omleiding om het publiek over deze grote onderwerpen na te laten denken. Die inheemse stammen zijn al duizenden keren gefotografeerd, maar ik ben de eerste die ze op het podium zet, er iconen van maakt. De foto’s zijn geregisseerd op een heel subjectieve manier. De kleding is authentiek, ik gebruik daglicht, maar verder heb ik de personen zo mooi gefotografeerd als technisch maar mogelijk was. Zo maak ik het publiek nieuwsgierig, dat het zich gaat afvragen wie het zijn.”

Is achttien minuten voldoende om je verhaal te vertellen?

“Nee, maar ik heb les gehad van speech writers, om de boodschap in minder tijd te vertellen. Dan komt het nog krachtiger over.”

Download voor meer informatie de TedX app: Google Play & Appstore.