Nederlandse steun voor melkboeren Azië

Rabobank en zuivelbedrijf FrieslandCampina steken samen 22 miljoen euro in een professionaliseringsslag van melkveehouders in Indonesië en Vietnam.

Dat maken beide bedrijven woensdag bekend. Het project draait om het delen van kennis en het verstrekken van financieringen tegen relatief gunstige voorwaarden.

Het kapitaal is bedoeld voor de aanschaf van koeien, verbetering van "het stalklimaat" en biogasinstallaties. FrieslandCampina neemt de melk af.

De rente en aflossing worden ingehouden op het melkgeld, zodat de melkveehouders beetje bij beetje hun schuld aflossen. Boeren worden daarnaast getraind om meer en kwalitatief betere melk te produceren.

Voor het melkbedrijf is het project onderdeel van een breder programma dat als doel heeft het vakmanschap van boeren in armere landen te vergroten. Daardoor kunnen ze efficiënter werken, een betere kwaliteit melk afleveren en hun inkomen vergroten.

Máxima

De inspiratie voor het project kwam van koninklijke huize, geeft FrieslandCampina-ceo Cees 't Hart aan. "Koningin Máxima heeft ons tijdens een bezoek aan FrieslandCampina Vietnam in 2011 op het idee gebracht om naast educatie ook een vorm van financiering aan te bieden."

Volgens een woordvoerder bereikt het project in Indonesië ongeveer 12.000 boeren direct, dat wil zeggen "boeren die verbonden zijn aan de coöperaties waarmee we werken". Indirect gaat het om 22.000 ondernemers, dat zijn de boeren waar FrieslandCampina melk van afneemt.

In Vietnam zijn 4.000 boeren betrokken. "We gaan daar bovendien 150 boerderijen helpen realiseren in de komende 5 tot 7 jaar".

Hij spreekt van een win-win situatie voor alle partijen. "Wij ontvangen kwalitatief betere melk, de financier ontvangt met zekerheid de rente en de boer vergroot zijn inkomsten doordat hij melk van betere kwaliteit kan leveren en zijn productie kan vergroten. Wij geven ook voorlichting en helpen samen met andere partijen door middel van eductatie."

NUwerk

Tip de redactie