Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking moedigt Nederlandse banken aan om meer risicovolle investeringen te doen in Brazilië.

Dat zegt de minister tijdens een seminar in Sao Paulo over duurzaam ondernemen, als onderdeel van de handelsmissie naar Brazilië deze week.

Een onderneming opzetten in Brazilië gaat niet zonder hindernissen, benadrukt Jaap Kuiper, de bestuursvoorzitter van Akzo Nobel in Zuid-Amerika. "Het aantal bureaucratische regels hier in combinatie met de taalbarrière, maakt het erg tijdsintensief om hier voet aan de grond te zetten." 

Een initiatief als het Dutch Good Growth Fund biedt daarvoor geen uitkomst. Minister Ploumen zegt daarover: “Brazilië staat niet op de landenlijst van het fonds omdat de economie hier de afgelopen jaren zo hard is gegroeid. Daarom zullen Nederlandse ondernemers aanspraak moeten maken op de bloeiende financiële sector hier."

"Banken als de Rabobank, die hier al erg actief zijn, moedig ik aan om meer risicovolle investeringen te doen. Deze zijn vaak innovatief op het gebied van duurzaamheid en bieden grote kansen."

Duurzaam

Tijdens het seminar werd de nood aan duuzaam ondernemen benadrukt. Kuiper: “Momenteel draait de aarde op maximaal vermogen voor haar zeven miljard bewoners. In 2020 zijn dat er negen miljard. Dat duidt de urgentie aan voor multinationals, maar ook kleine bedrijven om zich te richten op duurzaam ondernemen."

Een selectie van grote multinationals als Dow Chemical, Heineken en Akzo Nobel, waren vertegenwoordigd op het seminar Sustainability as a competitive advantage. Ze spraken daar met de Braziliaanse minster van handelsrelaties, ngo's en de Nederlandse minister over de winstgevende factor die duurzaam ondernemen kan zijn.

Jan Peter Balkenende, die de zogeheten Dutch Sustainable Growth Coalition vertegenwoordigt, is blij te zien dat bedrijven hun kennis uitwisselen. "Tegelijk met de overeenkomstige wil om duurzaam te ondernemen, is er een frictie in bijvoorbeeld personeelsbeleid. Reizen als deze kunnen bijdragen aan een verandering."