De schuldenlast van de rijke landen stabiliseert komend jaar op een niveau dat aanzienlijk hoger is dan voor de economische crisis. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een woensdag gepresenteerd rapport.

Het IMF verwacht dat de staatsschuld van ontwikkelde landen zowel dit als volgend jaar uitkomt op bijna 110 procent van hun bruto binnenlands product (bbp). Dat is 35 procentpunt hoger dan in 2007.

Als tekorten verder worden teruggedrongen kan de schuldenberg slinken tot ongeveer 70 procent in 2030. De onzekere economische vooruitzichten en het gebrek aan duidelijke financiële plannen in bijvoorbeeld Japan en de Verenigde Staten maken die voorspelling echter heel onzeker.

De historisch hoge schuldenlast blijft volgens het IMF een groot risico. Landen lopen het gevaar het vertrouwen van de financiële markten te verliezen, waardoor hun economische groei in gevaar zou komen. "Het blijft daarom belangrijk overheidsschulden te verlagen, al zal dat onvermijdelijk een langzaam proces zijn", stelt het fonds.