De productiviteit in de ontwikkelde economieën is vorig kwartaal toegenomen in vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar.

Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag. De productiviteit groeide in de 34 OESO-landen tussen april en juni met 0,4 procent.

De groei in productiviteit loopt harder op dan de verdiensten van werknemers en ondernemers. Gemiddeld krijgen zij daardoor minder voor de producten of diensten die zij leveren. De gemiddelde loonkosten per arbeidseenheid namen vorig kwartaal met 0,2 procent af in vergelijking met de periode van januari tot maart.

Kostprijs

In de eurozone nam de doorsnee kostprijs per product of dienst nog iets sterker af, met 0,3 procent. Oorzaak daarvoor was dat mensen vorig kwartaal nauwelijks meer loon kregen. Waar de verdiensten van werknemers en ondernemers in het eerste kwartaal nog met bijna een procent toenamen, was de groei afgelopen kwartaal slechts 0,1 procent.

Hoeveel Nederlanders afgelopen kwartaal meer of minder zijn gaan krijgen voor geleverde producten of diensten kan de OESO niet zeggen, omdat de nieuwste looncijfers ontbreken. Wel is de productiviteit in Nederland vorig kwartaal toegenomen met 0,2 procent.