De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar fraude met de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. De NZa wil de totale fraudeomvang inschatten en ontdekken op welke punten relatief eenvoudig gefraudeerd kan worden.

Door declaraties te analyseren, wil de autoriteit opvallende afwijkingen op het spoor komen. Met experts wordt vervolgens bekeken of daar een logische verklaring voor is, of dat er mogelijk sprake is van fraude. De autoriteit wil in december een tussenrapportage af hebben. Het eindrapport volgt juli 2014.

De laatste tijd doken veel verhalen op over nepartsen en -instellingen die veel geld verdienden door behandelingen te declareren die helemaal niet hadden plaatsvonden. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) werkt aan een plan van aanpak van zorgfraude.