Amerikanen die via een Zwitserse bankrekening belasting ontduiken hoeven niet meer te rekenen op geheimhouding van de banken. De VS en Zwitserland hebben een overeenkomst gesloten die een einde moet maken aan een langlopend conflict over het bankgeheim.

Zwitserse banken krijgen de mogelijkheid om klantgegevens te delen zonder in strijd te handelen met de wet. In ruil daarvoor kunnen ze schikkingen treffen met de Amerikaanse justitie. Zo ontkomen de banken aan strafrechtelijke vervolging.

Het akkoord wordt in de komende dagen officieel aangekondigd, maar Amerikaanse journalisten spraken al over de deal met een hoge ambtenaar.

De overeenkomst leidt er mogelijk toe dat meer Amerikanen vrijwillig belastingontduiking opbiechten. De rekeninghouders kunnen daarmee strafvervolging ontlopen.

UBS

De jacht op overtreders van de belastingwet via Zwitserse banken is gestart in 2009. Toen meldde een klokkenluider aan de autoriteiten in de VS dat UBS, de grootste Zwitserse bank, meewerkte aan belastingontwijking. UBS schikte de zaak voor 780 miljoen dollar.