Organisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren doorgaans minder in opleidingen en personeelsbeleid.

Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel en daarmee van de organisatie op termijn in het geding komen. Dit is een van de conclusies uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie.

Naarmate het aantal tijdelijke contracten toeneemt ten opzichte van de vaste contracten, is er minder ruimte voor personeelsbeleid en opleidingen. De inzet van tijdelijk personeel lijkt op korte termijn voordelig te zijn, maar op de lange termijn kan dit juist weer voor kwaliteitsproblemen zorgen, aldus het tweejaarlijkse onderzoek 'Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’.

''Beperking van opleidingsmogelijkheden voor medewerkers met een tijdelijk contract is een gemiste kans'', zegt Hans van der Spek van Berenschot. ''Juist opleiding en ontwikkeling creëert betrokkenheid en waarborgt kwaliteit en continuïteit van diensten.'' Door niet te investeren in een deel van de beroepsbevolking, ontstaat volgens Berenschot bovendien een tweedeling.

Aan het onderzoek hebben 143 personeelsmanagers deelgenomen uit de profit- en non-profitsector. Het rapport meet de prestaties op het gebied van in- en uitstroom van personeel, verzuim, opleidingen, personeelsbezetting en budgetten.