De rijke provincie Gelderland gaat extra geld steken in de Gelderse economie om ondernemers te helpen de crisis te overleven. 

Gedeputeerde Staten denken onder andere aan geld voor projecten op het gebied van weg- en waterbouw, woningbouw, jeugdwerkloosheid, mobiliteit en cultuur en erfgoed.

Provinciale Staten maanden het provinciebestuur eerder al om wat extra's te doen. Gelderland heeft vooral door het voormalige grootaandeelhouderschap van energiebedrijf Nuon een riante financiële positie.

"De provincie kan de crisis niet oplossen. Maar we kunnen wel een extra steuntje in de rug geven", aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink dinsdag.