De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft het eerste semester van 2013 zijn nettowinst zien dalen naar 123 miljoen euro.

Dat maakt de bank dinsdag bekend in een halfjaarbericht. Vorig jaar lag de nettowinst 36 miljoen hoger. 

Het renteresultaat, het kernresultaat van de bank, is met 13 miljoen euro licht gestegen. BNG verwacht dat het renteresultaat over 2013 hoger zal uitkomen dan over 2012. De bank doet geen uitspraken over de verwachte nettowinst over 2013. 

De bank verleent kredieten aan of onder garantie van Nederlandse overheden en instellingen. BNG doet dat naar eigen zeggen altijd in het maatschappelijk belang.